xưởng
truyền thông
văn hóa

Amazink Studio tập hợp những người trẻ trân trọng các giá trị nguyên sơ của văn hóa Việt Nam. qua những góc nhìn mới mẻ, chúng tôi hy vọng mang những sản phẩm thực nghiệm sáng tạo & truyền thông văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, để bản sắc Việt tiếp tục được lan tỏa và phát triển.

  • Ã - nguyên bản và ổn định
  • À - khơi gợi cảm xúc
  • Á - bất ngờ thú vị
  • À - nhịp nghỉ khiêm nhường
  • Ả - tò mò gợi mở