đội ngũ

Nguyễn Thị Tường Vy

truyền thông chiến lược

Vũ Lê Thành Đạt

tăng trưởng chiến lược

Hoàng Khôi Nguyên

sản xuất sáng tạo

Nguyễn Thái Hoài Thương

tăng trưởng chiến lược

Trần Kim Oanh

thực nghiệm sáng tạo

Nguyễn Hoàng Anh Thư

thực nghiệm sáng tạo

đối tác

cộng đồng & tổ chức

các nhãn hàng