ăn nói
gói mở

từ khởi nguồn văn hóa

cho đến truyền thông sáng tạo

xưởng truyền thông văn hóa

đội ngũ Amazink nuôi kỳ vọng khai thác những dân dã đời thường của con người và đời sống Việt Nam, gọt giũa và truyền tải qua lăng kính một người trẻ đầy bất ngờ, thú vị và giàu cảm xúc.

mời chơi
xơi nước